מידע כללי

ציון

הציון בקורס מורכב מבחינה (80%), שיעורי בית עיוניים (10%) ושיעורי בית מעשיים (10%).

ציון שיעורי הבית העיוניים יורכב מ-6 התרגילים הטובים מתוך 8.
תרגיל עיוני שלא הוגש - הציון בו הוא 0

וידאו

צילום וידאו של הקורס משנה קודמת ניתן למצוא
כאן.

חומר עזר

ספר הקורס:
Introduction to Algorithms, by Cormen, Leiserson, Rivest and Stein.
יצא גם בעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה

ראו גם רשימת ספרות מומלצת

הדגמות

Amortized analysis
עצי חיפוש בינארי - אפליקציית ג'אווה שמצאתי באינטרנט, קיימות עוד אחרות, יתכן שחלקן יותר מוצלחות. המימוש לא זהה לגמרי לחומר שלמדנו, אבל כל העקרונות הבסיסיים נמצאים שם.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License